Internet forlaget Octopus Art .

Forlagsregistreringsnumre: / Publisher Registration:

ISBN-forlagsnummer: 995177
CVR-nr:                   33557329

Internet Publisher Octopus Art I/S.

Forlaget Octopus Art I/S blev stiftet den  14. feb. 2012, da jeg efter at have deltaget i en novellekonkurrence, efterfølgende fik mine første noveller udgivet i et kommercielt internetmedie, men som det hurtigt viste sig, at  jeg og min måde at arbejde på som skabende multikunstner, ikke passede ind i....

- og når man ikke passer ind i et koncept, som andre har skabt, så må man jo bare skabe sit eget.

Så efter at mine 3 første noveller havde haft over 4200 læsere på få dage i den pågældende udgivelse, trak jeg dem tilbage fra udgiveren d. 13. februar 2012, da den pågældende udgivelsesform egnede sig bedst til forfattere med en stor produktion. Jeg har ikke nogen stor produktion af noveller, fordi jeg også bruger tid på at skabe musik, tekster, billedkunst, design, spille på 2 musikinstrumenter, lave papirkunst, lave udstillinger, o.s.v. Men jeg mener ikke, at det er kvantiteten, der er det afgørende for, om man er en dygtig forfatter eller kunstner, men derimod, at dét, man skaber, er godt håndværk. Når jeg er længe om at skrive mine noveller, så hænger det sammen med, at der går et grundigt ressearcharbejde fra min side forud for skriveriet.

En anden grund til, at jeg har valgt at starte et internetforlag på denne måde, er, at der i kraft af, at mine sangtekster handler om mennesker, følelser og tiden, vi lever i,  også er nogle, der gerne vil se mig skrive socialrealistiske noveller, og skal bruge en hurtig legalt publiceret udgivelse af sådan én skrevet af mig, for at de kan komme videre i deres beslutningsprocesser, men en bogudgivelse tager lang tid, og min udgivelse skal ligge klar inden den. 1/3.

Jeg har aldrig selv haft sendt noget indtil udgivelse hos et bogforlag, så indtil videre, bliver der her på siden udgivet og lagt en række gratisudgivelser "smagsprøver" ind på min skrivekunst. D.v.s, at det er gratis at gå ind og læse dem. Ved e.v.t senere bogudgivelser E-bogsudgivelser, m.v. vil der blive linket herfra og over til disse.  

Før jeg lægger en novelle ind her på siden, skal den være færdigskrevet, d.v.s der kan ikke rettes i den. Den bliver legalt udgivet, d.v.s forsynet med ISBN-nr og registreret efter alle regler. Den bliver synlig i alle mulige kunstneriske kredse, da jeg bevæger mig rundt i såvel film,- teater,- som billedkunst, musik-, og papirkunstkredse mm. og i kraft af mit virke indenfor skabelse af musik, billedkunst og kunsthåndværk også har internetflader indenfor en bred vifte af interesseområder i ind- og udland.

Firmaet Octopus Art I/S har siden 1/4 2011 været lovpligtigt momsregistreret, og det rummer udover forlags- og forfatteraktivitet også en lang række af mine andre kunstneriske aktiviteter, også designvirksomhed, eventvirksomhed, foredragsvirksomhed og musikproducentvirksomhed. 

På sigt vil jeg muligvis gerne udvide dette udgivelseskoncept til også at omfatte andre forfattere, samt meget hurtigt oversætteler af de danske noveller til andre sprog.

For mine egne novellers vedkommende kan jeg med sikkerhed allerede nu sige, at der kommer udgivelser her på siden på engelsk, da der allerede i løbet af de få dage, novellerne lå på det kommercielle medie opstod en efterspørgsel blandt folk, der følger mig i udlandet efter oversættelse af mine noveller til engelsk. 

Det primære mål med forlaget her er at bidrage til skoleundervisningen i Folkeskolen og Gymnasiet og derigennem øge læse- og skrivelysten hos den kommende generation af forfattere. Derfor er både forlaget og jeg tilmeldt Copydan, så undervisningsinstitutioner og andre, der er har en Copydan-aftale kan bruge forlagets udgivelser i sprogundervisningen.

Velkommen til mit skriveunivers, der er kraftigt farvet af alle mine andre kunstneriske aktiviteter,
god fornøjelse med læseriet!

Novelleforfatter og internet-forlægger
Lisbet Lærke.