Internet forlaget Octopus Art

Forlagsregistreringsnumre: / Publisher Registration:

ISBN-forlagsnummer: 995177

Rev 10/2 2020:

Forlaget Octopus Art blev stiftet den  14. feb. 2012, da jeg efter at have deltaget i en novellekonkurrence, efterfølgende fik mine første noveller udgivet i et kommercielt internetmedie, men som det hurtigt viste sig, at  jeg og min måde at arbejde på som skabende multikunstner, ikke passede ind i....

- og når man ikke passer ind i et koncept, som andre har skabt, så må man jo bare skabe sit eget.

Så efter at mine 3 første noveller havde haft over 4200 læsere på få dage i den pågældende udgivelse, trak jeg dem tilbage fra udgiveren d. 13. februar 2012, da den pågældende udgivelsesform egnede sig bedst til forfattere med en stor produktion. Jeg har ikke nogen stor produktion af noveller, fordi jeg også bruger tid på at skabe musik, tekster, billedkunst, design, lave papirkunst, lave udstillinger, o.s.v. Men jeg mener ikke, at det er kvantiteten, der er det afgørende for, om man er en dygtig forfatter eller kunstner, men derimod, at dét, man skaber, er godt håndværk. Når jeg er længe om at skrive mine noveller, så hænger det sammen med, at der går et grundigt researcharbejde fra min side forud for skriveriet.


Jeg har aldrig selv haft sendt noveller eller romaner ind til udgivelse hos et bogforlag, så indtil videre bliver der her på siden udgivet og lagt en række gratisudgivelser "smagsprøver" ind på min skrivekunst. Ved eventuelle senere bogudgivelser E-bogsudgivelser, m.v. vil der blive linket herfra og over til disse.  

Før jeg lægger en novelle ind her på siden, skal den være færdigskrevet, d.v.s der kan ikke rettes i den. Den bliver legalt udgivet, d.v.s forsynet med ISBN-nr og registreret efter alle regler. Den bliver synlig i alle mulige kunstneriske kredse, da jeg bevæger mig rundt i såvel film,- teater,- som billedkunst, musik-, og papirkunstkredse mm. og i kraft af mit virke indenfor skabelse af musik, billedkunst og kunsthåndværk også har internetflader indenfor en bred vifte af interesseområder i ind- og udland.

Det primære mål med forlaget her er at bidrage til skoleundervisningen i Folkeskolen og Gymnasiet og derigennem øge læse- og skrivelysten hos den kommende generation af forfattere. Derfor er både forlaget og jeg tilmeldt Copydan, så undervisningsinstitutioner og andre, der er har en Copydan-aftale kan bruge forlagets udgivelser i sprogundervisningen.


I sommeren 2015 blev jeg hyret som professionel tekstforfatter, da forlaget Octopus Art på baggrund af de 4 udgivne rejsenoveller her på hjemmesiden, og siden har jeg indgået kontrakter med udenlandske redaktioner. Jeg arbejder for dem pr. langdistance som freelance SEO-tekstforfatter, hvor jeg skriver maleriske SEO-tekster om især historiske seværdigheder, forlystelser og events, men også om feriedestinationer og ferieformer overalt i Europa og USA, primært til målgruppen: Børnefamilier.    

Til dato har jeg skrevet lidt over 24000 tekster for disse redaktioner på hver cirka 300- 800 ord på disse fortrolighedskontrakter. Det vil sige, at jeg ikke må offentliggøre eller linke over til mine tekster og at mit navn ikke sættes under teksterne på udgivelserne på internettet, da redaktionen har solgt rettighederne til teksterne videre til forskellige rejseselskaber, turistkataloger, bookingplatforme og turistorganisationer, o. s. v.    

Jeg har mange freelanceordrer som SEO-tekstforfatter, flere, end jeg kan nå, så det er i de seneste år ikke blevet til så meget med hygge-novelleskriveriet, da min tekstproduktion opfylder mit skrivebehov og udfylder dén tid jeg har til at skrive, når jeg også gerne vil bruge tid på at være billedkunstner , møbelkunsthåndværker og designer.  Mine SEO-tekster er blevet oversat og publiceret på 12-16 forskellige sprog og på indtil videre 18 internationale feriebookingplatforme. Jeg skriver efter forudgående grundig research på emnerne og i dén tone, som kunderne ønsker og efter de individuelle krav og briefinger, som kunderne kommer med. Da det nogen gange skal gå lidt stærkt i dén branche, får jeg tit lov til at skrive en SEO-tekst direkte ind og publicere den på kundens hjemmeside med diverse tekniske formateringer og oprettelse af diverse hyperlinks, hvorefter teksten så bliver godkendt af min redaktion og oversat.Men tilbage til mine noveller: Velkommen til mit skriveunivers, der er kraftigt farvet af alle mine andre kunstneriske aktiviteter, god fornøjelse med læseriet!

Novelleforfatter, tekstforfatter og internet-forlægger
Lisbet Lærke.

www.gallerioctopusart.dk

www.designbylisbetlark.dk

www.julehjertemuseet.dk

www.kulturhulen.dk

www.miniaturevaerkstedet.dk

www.guldborghus.dk